En uppsjö av olika vågar

Marknaden har fullständigt exploderat med olika typer av vågar. För att du ska veta något så när vilken våg som passar dig bäst ger vi dig några saker du bör tänka på vid val av rätt våg.

Utgå alltid från ditt behov

När du väljer våg så ska du alltid tänka på vid vilket sammanhang vågen ska användas. Ska du själv använda den för att väga din vikt innebär det en helt annan produkt än ifall du ska väga mikroskopiska detaljer. Olika branscher har dessutom behov av olika slags vågar för just sin verksamhet. Var vaksam på vad just ditt företag behöver.

Vad ska vägas?

Tänk på vad som ska vägas. Det är naturligtvis stor skillnad på en badrumsvåg kontra en analysvåg som används i ett laboratorium. Det kanske säger sig självt men själva vågen är ju också begränsad i hur mycket vikt den tål. Du ska också tänka på det här med digitaliseringens inverkan. Det finns digitala vågar och sedan finns det ”vanliga” vågar. Det är du som bestämmer hur du vill att vågresultatet ska synliggöras. Det finns även hängvågar som hänger det som ska vägas.

Privat eller branschvåg

Det är oerhört viktigt att tänka igenom ifall du ska använda vågen i det privata eller i tjänsten. Det kanske säger sig självt, men en badrumsvåg används mest i våra privata hem medan en digital laboratorieväg används på jobbet. Återigen är det viktigt att tänka på vad och i vilka sammanhang vägningen ska ske. I vissa branscher används vågar som en naturlig del av deras bransch medan andra mer sällan. Snart är det dock väldigt få branscher som inte använder någon våg. Hur det än är med den saken så bör du alltid separera privat och arbetsliv. Säkerhetsmässigt är det också viktigt att du vet kraven på olika vågar eftersom vissa av dem är väldigt känsliga.